Indhold

Dette afsnit handler om hvilke andre fysiske og juridiske personer, der er momspligtige, selvom de ikke er omfattet af den generelle definition i ML § 3, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.3.2.1)
  • Privatpersoners levering af nye transportmidler til andet EU-land (D.A.3.2.2)
  • Offentlige forsyningsvirksomheder (D.A.3.2.3)
  • Andre offentlige institutioner (D.A.3.2.4)