åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.7.2 Leverancer ML §§ 23 og 24" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår momspligten indtræder for leverancer. Se ML §§ 23 og 24.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.2.5 om momspligtens indtræden i forbindelse med leveringer omfattet af de særlige regler om platforme mv., der har virkning fra 1. juli 2021, og afsnit D.A.6.2.1.4 Særligt om periodisering - Ændrede leveringsstedsregler i 2015.