åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1 Leverancer ML § 34" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Momsfritagelserne i ML § 34 er for nogle momsfritagelsers vedkommende kun bestemt af, hvad der leveres. For andre momsfritagelsers vedkommende er det afgørende hvem, der leveres til, eller om varen transporteres til et andet EU-land eller til tredjeland. Se beskrivelsen af den enkelte momsfritagelse.

Afsnittet indeholder: