åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1 Leverancer ML § 34" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Momsfritagelserne i ML § 34 er for nogle momsfritagelsers vedkommende kun bestemt af, hvad der leveres. For andre momsfritagelsers vedkommende er det afgørende hvem, der leveres til, eller om varen transporteres til et andet EU-land eller til tredjeland. Se beskrivelsen af den enkelte momsfritagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 1 - 4 og nr. 14 (D.A.10.1.1)
  • Steder uden for EU ML § 34, stk. 1, nr. 5 - 6 og nr. 16, stk. 2, 7 og 8 (D.A.10.1.2)
  • Skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7 - 9 (D.A.10.1.3)
  • Fly ML § 34, stk. 1, nr. 10 - 13, og stk. 3 (D.A.10.1.4)
  • Guld til Nationalbanken ML § 34, stk. 1, nr. 15 (D.A.10.1.5)
  • Formidlingsydelser ML § 34, stk. 1, nr. 17 (D.A.10.1.6)
  • Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18 (D.A.10.1.7)
  • Frihavnen, oplag og særlige toldordninger ML § 34, stk. 1, nr. 19-21, og stk. 4 (D.A.10.1.8)
  • Leverancer fra told- og afgiftsfrie butikker ML § 34, stk. 5 (D.A.10.1.9)
  • Forsvaret, NATO mv. ML § 34, stk. 6 (D.A.10.1.10).