åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for at have fradragsret for momsen på et indkøb, samt hvilke typer af moms, der kan fradrages i henhold til momsloven.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.3 Momspligtige personer
  • D.A.4 Momspligtige transaktioner.