Indhold

Dette afsnit handler om delvis fradragsret for moms af indkøb af varer og ydelser, som både benyttes til virksomhedens fradragsberettigede formål efter ML § 37, og til andre formål fx til virksomhedens momsfri leverancer efter ML § 13, til aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde, til private formål eller til formål, hvor der ikke er fradragsret efter ML § 42, stk. 1.

Desuden beskrives de særlige fradragsregler for bygninger og anden fast ejendom efter ML § 39 og § 40, stk. 1, og vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton efter ML § 41.

Afsnittet indeholder: