Dette afsnit beskriver de betingelser, som skal være opfyldte, for at en ydelse er omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Overblik over betingelser for momsfritagelse (D.A.5.2.2.1)
  • Offentligretlige organer og organer af almennyttig karakter (D.A.5.2.2.2)
  • Ydelser i form af social forsorg og bistand (D.A.5.2.2.3)
  • Varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand (D.A.5.2.2.4)