Fællesaktiviteter

Ungdomsklubbers fællesaktiviteter som fx landbrugs- og cafeteriadrift anses ikke for at høre under social forsorg og bistand. Ydelserne er derfor momspligtige.