Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af underleverandørydelser i forbindelse med finansielle transaktioner.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Regelgrundlag (D.A.5.11.1.1)
  • Ikke afgørende for momsfritagelsen, hvem der leverer ydelsen (D.A.5.11.1.2)
  • Ikke afgørende for momsfritagelsen, hvordan ydelsen leveres (D.A.5.11.1.3)
  • Generelle krav til momsfrie finansielle underleverandørydelser (D.A.5.11.1.4)
  • Ikke gennemførte transaktioner (D.A.5.11.1.5)