Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af forvaltning af kreditgarantier.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Forvaltning af kreditgarantier
  • Forvaltning af købekontrakter for andre

Definition: Forvaltning af kreditgarantier

Forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten, er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra b.

Forvaltning af sikkerhedsdepoter er fritaget, når forvaltningen varetages af det pengeinstitut, der har ydet lånet med sikkerhed i de effekter, der findes i depotet. Fritagelsen omfatter dog ikke forvaltningen af de værdipapirer, der findes i depotet. 

Forvaltning af købekontrakter for andre

Forvaltning af købekontrakter for andre er ikke omfattet af momsfritagelsen. Det gælder også, selv om købekontrakten er stillet til sikkerhed. Vederlag (gebyr) til et pengeinstitut m.v. for at forvalte et pantebrev eller en vareveksel for en kunde er også momspligtigt.