Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af transaktioner i forbindelse med værdipapirer.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: