EF-domstolen har udtalt, at en udstedelse af aktier hverken udgør en levering af goder eller tjenesteydelser mod vederlag. Derfor er en sådan transaktion, uanset om den er eller ikke er foretaget i forbindelse med en børsnotering et selskab, ikke økonomisk virksomhed.

Når transaktionerne ikke udgør økonomisk virksomhed, så falder transaktionerne udenfor momslovens anvendelsesområde. En momsfritagelse er derfor ikke aktuel, idet transaktionerne ikke er momspligtige.

Se afsnit D.A.3.1.4.2.4 om, hvornår finansielle aktiviteter kan anses for økonomisk virksomhed, og afsnit D.A.11.1.3.2.3 og D.A.11.1.3.4 om fradragsret i forbindelse med udstedelse af selskabsandele.