åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.9 Afgifter af spil" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om afgift af spil. Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og generelle regler (E.A.9.1)
 • Lotteri udbudt af Danske Spil A/S (E.A.9.2)
 • Puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb (E.A.9.3) (Ophævet)
 • Klasselotteri (E.A.9.4)
 • Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer (E.A.9.5)
 • Landbaseret kasino (E.A.9.6)
 • Væddemål (E.A.9.7)
 • Onlinekasino (E.A.9.8)
 • Almennyttigt lotteri (E.A.9.9)
 • Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv. (E.A.9.10)
 • Spil i forbindelse med offentlige forlystelser (E.A.9.11)
 • Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv. (E.A.9.12)
 • Gevinstopsparing (E.A.9.13)
 • Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil (E.A.9.14)
 • Spil udbudt i Grønland (E.A.9.15)
 • Indkomstskat og lønsumsafgift (E.A.9.16)
 • Særlig tilskudsordning til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller - ophørt (E.A.9.17)

Se også

Spillemyndigheden er ikke kompetent myndighed i relation til afgifter af spil, men udsteder tilladelser til spil, samt varetager tilsyn med og overvågning af spillemarkedet. For information om:

 • regler om regulering af spil, herunder definitioner af de forskellige typer af spil
 • regler om tilladelser til at udbyde spillene og
 • krav til spiludbyderne i forbindelse med udbuddet af spillene mv.

Se lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil og de dertil knyttede bekendtgørelser.

Spillemyndigheden har desuden offentliggjort vejledninger, der kan findes på myndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk.