Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af CFC og afgift af visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6).

Afsnittet indeholder: