Pvc-afgiftsloven blev ophævet ved xlov nr. 1434 af 5. december 2018x om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven.

 Dermed skal der fra 1. januar 2019 ikke længere svares pvc-afgift af varer indeholdende pvc eller ftalater.