Udgået

Det afgiftspligtige vareområde er ændret til at være baseret på forbrug af vand. Afgift til drikkevandsbeskyttelse er derfor nu en del af afgift af ledningsført vand. Dette skete ved lov nr. 1384 af 28. december 2011 om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven.

Se mere i afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand.