Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler, partikeludledningsafgift samt hvordan brændstofforbrugsafgiften opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiften for benzin og dieseldrevne biler
  • Fastsættelse af brændstofforbrug
  • Når der mangler oplysning om brændstofforbrug
  • Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)
  • Partikeludledningsafgift.

Afgiften for benzin og dieseldrevne biler

Der skal betales afgift af alle afgiftspligtige bilers brændstofforbrug. Afgiften beregnes ud fra det antal kilometer pr. liter som bilen kører. Antal kilometer pr. liter er enten anmeldt til Trafikstyrelsen eller fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Se BRÆNDAL § 3.

Ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 blev der indført højere afgiftssatser og nye trin for mere energieffektive køretøjer. Skalaen for brændstofeffektivitet for benzindrevne køretøjer udvides, så afgiften differentieres op til 50 km/l. mod før kun 20 km/l. Tilsvarende udvides skalaen for dieseldrevne køretøjer til 56,3 km/l. mod før 32,1 km/l.

De nye afgiftssatser gælder dog kun for køretøjer registreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og finder ikke anvendelse for varebiler. For køretøjer registreret senest den 2. oktober 2017 samt for varebiler betales der derfor fortsat afgift efter de tidligere satser.

Fra den 1. juli 2018 betales afgift med satserne angivet i § 2, i lov nr. 1195 af 14. november 2017. De tidligere satser fremgår i kolonnen ”varebiler” og anvendes for varebiler samt køretøjer registreret senest 2. oktober 2017. De nye satser fremgår af kolonnen ”personbiler m.v.” og anvendes for andre køretøjer, som er omfattet af brændstofforbrugsafgiftsloven, fra og med den 1. juli 2018.

Ved lov 1130 af 11. september 2018 blev tabel A og B nyaffattet, så opdelingen mellem køretøjer registreret første gang her i landet hhv. før den 3. oktober 2017 og den 3. oktober 2017 eller senere blev klarere og satserne for begge grupper af køretøjer fremgår explicit. Der er ikke i denne sammenhæng sket indholdsmæssige ændringer.   

A. Benzindrevne biler mv.

Afgiftssatser20192020

A1. Benzindrevne personbiler registreret i
Danmark første gang før den 3. oktober
2017
samt benzindrevne varebiler

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 330 330
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 640
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 940
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.260
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.570
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 1.870
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.180
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.480
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 2.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.100
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.410
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.010
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.650
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.260
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 5.870
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.480
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.110
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.720
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.330
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 8.970
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.580
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.190
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 10.800
Under 4,5     11.430 11.430

 

Afgiftssatser20192020

A2. Benzindrevne personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017 eller senere

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 330 330
Under 50,0 men ikke under 44,4 370 370
Under 44,4 men ikke under 40,0 390 390
Under 40,0 men ikke under 36,4 410 410
Under 36,4 men ikke under 33,3 430 430
Under 33,3 men ikke under 28,6 460 460
Under 28,6 men ikke under 25,0 500 500
Under 25,0 men ikke under 22,2 540 540
Under 22,2 men ikke under 20,0 580 580
Under 20,0 men ikke under 18,2 890 890
Under 18,2 men ikke under 16,7 1.190 1.190
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.510 1.510
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.820 1.820
Under 14,3 men ikke under 13,3 2.120 2.120
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.430 2.430
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.730 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 3.040 3.040
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.350 3.350
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.660 3.660
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.260 4.260
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.900 4.900
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.510 5.510
Under 7,7 men ikke under 7,1 6.120 6.120
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.730 6.730
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.360 7.360
Under 6,3 men ikke under  5,9 7.970 7.970
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.580 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 9.220 9.220
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.830 9.830
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.440 10.440
Under 4,8 men ikke under  4,5 11.050 11.050
Under 4,5     11.680 11.680

 

De angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Beløbene opkræves i kalenderåret 2019 til og med kalenderåret 2020. Se BRÆNDAL § 3 stk. 11 og 13.

B. Dieseldrevne biler mv. 

Fra 2016 til og med 2020 indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Afgiftssatsen for 2015 angiver grundbeløbet for den fremtidige indeksering. 

Satser mv. 20192020
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i
Danmark første gang før den 3. oktober
2017
samt dieseldrevne varebiler
Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
Forbrugs-afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 120 - 130 130 - 130 130
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 600 600 - 610 610
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.080 1.080 - 1.090 1.090
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 330 1.170 1.500 330 1.180 1.510
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 640 1.280 1.920 640 1.300 1.940
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 940 1.390 2.330 940 1.400 2.340
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.260 1.500 2.760 1.260 1.510 2.770
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.570 1.600 3.170 1.570 1.620 3.190
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.870 1.730 3.600 1.870 1.740 3.610
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.180 1.850 4.030 2.180 1.870 4.050
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.480 1.970 4.450 2.480 1.990 4.470
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.790 2.100 4.890 2.790 2.120 4.910
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.100 2.200 5.300 3.100 2.220 5.320
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.410 2.300 5.710 3.410 2.330 5.740
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.010 2.550 6.560 4.010 2.580 6.590
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.650 2.770 7.420 4.650 2.790 7.440
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.260 2.980 8.240 5.260 3.010 8.270
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.870 3.240 9.110 5.870 3.270 9.140
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.480 3.430 9.910 6.480 3.460 9.940
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.110 3.640 10.750 7.110 3.680 10.790
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.720 3.910 11.630 7.720 3.950 11.670
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.330 4.120 12.450 8.330 4.160 12.490
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.970 4.340 13.310 8.970 4.380 13.350
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.580 4.590 14.170 9.580 4.640 14.220
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.190 4.820 15.010 10.190 4.870 15.060
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.800 5.120 15.920 10.800 5.170 15.970
Under 5,1     5.190 11.430 5.360 16.790 11.430 5.410 16.840

 

Satser mv. 20192020
B2. Dieseldrevne personbiler registreret i
Danmark første gang den 3. oktober
2017
eller senere 
Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
Forbrugs-afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 120 330 130 460 330 130 460
Under 56,3 men ikke under 50,0 120 370 130 500 370 130 500
Under 50,0 men ikke under 45,0 120 390 130 520 390 130 520
Under 45,0 men ikke under 41,0 120 410 130 540 410 130 540
Under 41,0 men ikke under 37,6 120 430 130 560 430 130 560
Under 37,6 men ikke under 32,1 120 460 130 590 460 130 590
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 500 600 1.100 500 610 1.110
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 540 1.080 1.620 540 1.090 1.630
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 580 1.170 1.750 580 1.180 1.760
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 890 1.280 2.170 890 1.300 2.190
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 1.190 1.390 2.580 1.190 1.400 2.590
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.510 1.500 3.010 1.510 1.510 3.020
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.820 1.600 3.420 1.820 1.620 3.440
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 2.120 1.730 3.850 2.120 1.740 3.860
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.430 1.850 4.280 2.430 1.870 4.300
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.730 1.970 4.700 2.730 1.990 4.720
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 3.040 2.100 5.140 3.040 2.120 5.160
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.350 2.200 5.550 3.350 2.220 5.570
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.660 2.300 5.960 3.660 2.330 5.990
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.260 2.550 6.810 4.260 2.580 6.840
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.900 2.770 7.670 4.900 2.790 7.690
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.510 2.980 8.490 5.510 3.010 8.520
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 6.120 3.240 9.360 6.120 3.270 9.390
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.730 3.430 10.160 6.730 3.460 10.190
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.360 3.640 11.000 7.360 3.680 11.040
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.970 3.910 11.880 7.970 3.950 11.920
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.580 4.120 12.700 8.580 4.160 12.740
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 9.220 4.340 13.560 9.220 4.380 13.600
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.830 4.590 14.420 9.830 4.640 14.470
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.440 4.820 15.260 10.440 4.870 15.310
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 11.050 5.120 16.170 11.050 5.170 16.220
Under 5,1     5.190 11.680 5.360 17.040 11.680 5.410 17.090

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres.

Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres udligningsafgiften på baggrund af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for kalenderåret, som satsen skal gælde for. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent, som nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. Det beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmest kronebeløb, der er deleligt med 10. Se BRÆNDAL § 3, stk. 12.

For kalenderåret 2018 er forbrugsafgiften forhøjet med 5,5 pct. Beløbet oprundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Det fremkomne beløb opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020. Se BRÆNDAL § 3 stk. 13.

Fastsættelse af brændstofforbrug

For person- og varebiler har køretøjets brændstofforbrug betydning for beregningen af registreringsafgiften og brændstofforbrugsafgiften.

Bilens brændstofforbrug fastsættes efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 eller Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 efter den såkaldte NEDC-metode (New European Driving Cycle). Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 er ændret ved Kommissionens forordning nr. 692/2008 af 18. juli 2008, og der er fastsat yderligere gennemførelsesbestemmelser ved Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017.

Brændstofforbruget fastsat efter NEDC-metoden omregnes til kilometer pr. liter og afrundes med én decimal.

Se BRÆNDAL § 2, 1. pkt.

Fra og med den 1. september 2017 har EU indført en ny metode til måling af bilers brændstofforbrug ved EU-typegodkendelse – den såkaldte Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP), som defineret i Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017. Fra og med den 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode (bortset fra restkøretøjer, det vil sige lagerførte nye biler, hvor der kan dispenseres fra nye krav). For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med WLTP-metoden, omregnes brændstofforbruget til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afgrundes til en decimal.

Se BRÆNDAL § 2, 2. pkt.

Regler for fastsættelse af brændstofforbrug indtil ►1. januar 2021◄

For de biler som tillige har et NEDC2 forbrug angivet, skal dette forbrug anvendes indtil ►31. december 2020◄. Det simulerede brændstofforbrug (NEDC2) fremkommer ved at benytte de summariske forbrugstal, der fremkommer via det af Europa Kommissionen udarbejdede simuleringsprogram (CO2MPAS). Simuleringsprogrammet omregner fra WLTP til et brændstofforbrug, der gælder biler, der er typegodkendt efter de regler, der var gældende ved fastsættelse af brændstofforbruget ved brug af NEDC-metoden.

Person- og varebiler, som indregistreres første gang fra og med 14. september 2018 og til og med ►31. december 2020◄, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget målt efter WLTP-metoden og et NEDC2-forbrug, da skal NEDC2-forbruget anvendes efter registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal ved fastsættelse af afgifterne.

I nyhedsbrev af 18. september 2018 er overgangsbestemmelserne i lov nr. 1130 af 11. september 2018 beskrevet nærmere. ►Ved lov 332 af 30. marts 2019 er anvendelsen af NEDC2-metoden forlænget til og med den 31. december 2020◄.

Når der mangler oplysning om brændstofforbrug

Hvis der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, opgøres dette i liter pr. 100 km. Forbruget beregnes som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. For biler der er dieseldrevene, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter benzindrevne biler med 12,5 pct. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke. Se BRÆNDAL § 3, stk. 2.

For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6,udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler, og forbruget forhøjes herefter med 10 pct. Se BRÆNDAL § 3, stk. 2, 5. pkt. og BRÆNDAL § 3, stk. 9, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2016.

Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler, jf. stk. 1, litra B. Foreligger der oplysninger om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter diesel. Omregningen fra bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer til dieselforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00907. Foreligger der ikke oplysning om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i § 3, stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 3.

Af eldrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Se BRÆNDAL § 3, stk. 4.

Af biler, der drives af el i kombination med benzin, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 5.

Af biler, der drives af el i kombination med diesel, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 6.

Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det målte forbrug af natur- og biogas i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00831. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 7.

Af brændselscelledrevne biler betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes forbruget til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Se BRÆNDAL § 3, stk. 8.

Se LOV nr. 1889 af 29. december 2015 vedrørende BRÆNDAL § 3, stk. 3-8.

Af biler, der ikke omfattes af stk. 1-9, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning. Se BRÆNDAL § 3, stk. 10.

For el- og plug-in-hybrid biler gælder det også, at der skal ske en omregning af det elektriske forbrug samt rækkevidde, som ligeledes er påvirket af målemetoden. Ved forbrug målt efter WLTP-metoden, skal forbruget også korrigeres  med faktor 1,21. Ved forbrug angivet som NEDC2, skal forbruget korrigeres med faktor 1,10.

For biler målt efter WLTP-metoden men med data også angivet efter NEDC2, skal NEDC2 anvendes såfremt alle de nødvendige data forefindes som NEDC2. For elbiler er der tale om elektrisk forbrug samt rækkevidde. For plug-in hybridbiler er der tale om brændstofforbrug, elektrisk forbrug samt rækkevidde (på el).

Elbiler

►For elbiler opgøres rækkevidden ikke efter NEDC2. Rækkeviden opgjort ved WLTP opgjort i Wh pr. kilometer deles med 1,21. Rækkevidden opgjort i km ganges med 1,21.◄

Plug-in hybridbiler

Tilsvarende korrektioner skal ske for plug-in hybridbilerne, dog således at brændstofforbruget opgjort i km/l ligeledes ganges med 1,21 hhv. 1,1.

Tillægsafgift for privat benyttelse af varebiler (privatbenyttelsesafgift)

For varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter VÆGTAL § 2 a. Se BRÆNDAL § 3a. Se afsnit I.A.4.3 om privatbenyttelsesafgift.

Partikeludledningsafgift

For dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, betales i visse tilfælde et tillæg på 1.000 kr. om året.

Dette gælder kun, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Se BRÆNDAL § 3b.

Der skal ikke betales tillæg for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter.

Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, skal foretages af en synsvirksomhed. Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.