Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virksomheder omfattet af reglen
  • Antal ejere af virksomheden
  • Arbejdsindsats
  • Virksomhed på lejet eller forpagtet jord
  • Dispensation.

Regel

Ifølge PSL § 4, stk. 1, nr. 9 (tidligere 10), 2. led, gælder anpartsreglerne også for virksomheder med produktion af juletræer, pyntegrønt, frugttræer og frugtbuske.

Indkomst omfattes af bestemmelsen, når der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældende praksis herom.

Virksomheder omfattet af reglerne

PSL § 4, stk. 1, nr. 9, gælder også for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter LL § 8 K, stk. 2, dvs. erhvervsmæssig virksomhed med at plante træer, der skal bruges erhvervsmæssigt  som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift, og erhvervsmæssig virksomhed med at plante frugttræer og frugtbuske. Kort omdrift betyder, at grantræerne skal bruges som juletræer eller pyntegrønt og ikke vokse og udvikle sig så længe, at de skal bruges til produktion af tømmer.

Antal ejere af virksomheden

Reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 9, 2. led, om juletræer, pyntegrønt, frugttræer og frugtbuske gælder

  • når antallet af personlige ejere er større end to og
  • den enkelte ejer ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Ved optællingen af antallet af ejere af denne form for virksomhed medregnes kun personer. Dette er  modsat ovenfor om opgørelsen af antallet af ejere af virksomheden, når spørgsmålet er, om en virksomhed har flere end ti ejere efter PSL § 4, stk. 1, nr. 9, 1. led, hvor alle ejere tælles med.

Reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 9, 2. led, om virksomhed med produktion af juletræer og pyntegrønt gælder kun for indkomst fra en virksomhed med tre eller flere personlige ejere. Formålet med at undtage virksomhed med en og to ejere, er at tilgodese generationsskifte, fx ved overdragelse af virksomheden fra et ældre til et yngre familiemedlem.

Flere end ti ejere

Hvis virksomheden har flere end ti ejere, gælder hovedreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 9, 1. led, om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed med flere end ti ejere. Se (C.C.3.1.4).

Arbejdsindsats

Se (C.C.3.1.5)

Virksomhed på lejet eller forpagtet jord

Anpartsreglerne gælder også, hvis virksomheden drives på lejet eller forpagtet jord.  Se LL § 8 K, stk. 5, jf. stk. 1-4.

Dispensation

Der er ikke regler om dispensation fra bestemmelsen.