Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i anpartsvirksomheder, herunder anpartsprojekter og udlejningsvirksomheder, der er anpartsvirksomheder.

Afsnittet indeholder:

  • Anpartsvirksomheders indkomstopgørelse (C.C.3.1.7.1)
  • Afskrivningsgrundlag for deltagere i anpartsprojekter (C.C.3.1.7.2)
  • Renteudgifter og renteindtægter vedrørende anpartsvirksomheder (C.C.3.1.7.3)
  • Køb af anparter i regnskabsåret (C.C.3.1.7.4)
  • Underskudsbegrænsning, anpartsvirksomheder (C.C.3.1.7.5)
  • Ejendomsavance, genanbringelse vedrørende anpartsvirksomheder (C.C.3.1.7.6)
  • Anparter i flere virksomheder (C.C.3.1.7.7)
  • Fælles skatteregnskab for anpartsvirksomheder (C.C.3.1.7.8).