Virksomheder med ejere, hvis indkomst og formue fra virksomheden opgøres efter reglerne i LL § 29 om fælles skatteregnskab, skal hvert år indberette oplysninger vedrørende det seneste indkomstår fra det fælles skatteregnskab til ►Skattestyrelsen.◄ Indberetningen skal ske inden den 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører, og ejerne skal indenfor samme frist have meddelelse om de indberettede oplysninger.