Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler der gælder, hvis anparter overgår til et dødsbo efter ejeren eller ejerens ægtefælle eller udlægges fra dødsboet til arvinger eller udleveres til den efterlevende ægtefælle som uskiftet bo.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overblik over hvornår overgang af anpartsvirksomhed anses som nyanskaffelse, sådan at virksomheden bliver omfattet af anpartsreglerne.

Regel

Hvis ejeren af anpartsvirksomheden (anparterne) dør, er det tidspunktet for, hvornår ejeren købte anparterne, der er afgørende for, om anpartsreglerne gælder for den nye ejer, der overtager anparterne efter ejerens død.

Hvis den afdøde ejer har købt anparterne før den 12. maj 1989, er virksomheden ikke omfattet af anpartsreglerne. Virksomheden bliver omfattet af anpartsreglerne, hvis overgangen til den nye ejer anses som en ny anskaffelse for den nye ejer.

Overblik over hvornår overgang af anpartsvirksomhed anses som nyanskaffelse 

Hvis ...

Så ...

ejeren af anpartsvirksomheden (anparterne) dør

medfører overgangen af virksomheden (anparterne) til dødsboet efter ejeren eller ejerens ægtefælle ikke, at det er en ny anskaffelse af virksomhed

der sker udlæg fra dødsboet til en arving, en ægtefælle eller en legatar

medfører overgangen af virksomheden (anparterne) ikke, at det er en ny anskaffelse af virksomhed for arvingen, ægtefællen eller legataren. Det gælder, selvom dødsboet er opstået ved skifte af et uskiftet bo

dødsboet udleveres til den længstlevende ægtefælle som uskiftet bo

medfører overgangen af virksomheden (anparterne) ikke, at det er en ny anskaffelse af virksomhed for ægtefællen

anpartsvirksomheden (anparterne) overdrages mellem samlevende ægtefæller

medfører overgangen af virksomheden (anparterne) ikke, at det er en ny anskaffelse af virksomhed for ægtefællen

anpartsvirksomheden (anparterne) overdrages mellem ægtefæller ved separation eller skilsmisse

medfører overgangen af virksomheden (anparterne) ikke, at det er en ny anskaffelse af virksomhed for ægtefællen

anpartsvirksomheden (anparterne) overdrages mellem nært beslægtede

medfører overdragelsen af virksomheden (anparterne), at det er en ny anskaffelse af virksomhed for modtageren. Det gælder, selvom overdragelsen er omfattet af reglerne om succession ved familieoverdragelse i levende live, jf. KSL § 33 C