Dato for udgivelse
29 Apr 2011 11:20
Resumé

Borgere og virksomheder, der allerede har indbetalt penge til SKAT, kan nu risikere at få en uberettiget rykkerskrivelse fra SKAT. Det sker, fordi systemerne som følge af konflikten i CSC ikke har registreret indbetalingerne.


Konflikten hos SKATs it-leverandør CSC kan betyde, at borgere og virksomheder modtager en rykkerskrivelse på et beløb, som de allerede har betalt. Konflikten i CSC medfører nemlig, at flere af SKATs systemer ikke er opdateret siden 14. april. Der er derfor risiko for, at de automatiske rykkersystemer sender rykkere ud til borgere og virksomheder, der allerede har indbetalt skyldige beløb til SKAT. Der kan være tale om indbetalinger på flere områder, blandt andet personskat, A-skat, moms og lønsum.

Samtidig kan der også fortsat være problemer med at gennemføre indbetalinger til SKAT.

- Det er alt andet end tilfredsstillende, at CSCs konflikt har så vidtrækkende konsekvenser, at den giver problemer for SKATs kunder. Vi tager situationen meget alvorligt, hvilket vi også har pointeret over for CSC, og beklager det unødige bøvl, som det medfører for vores kunder, siger departementschef Peter Loft, Skatteministeriet.

Det er vigtigt at understrege, at ingen data bliver væk. Indbetalingerne kan ses i SKATs systemer, så snart systemerne opdateres igen. Borgere og virksomheder, der modtager en uberettiget rykker, kan derfor se bort fra rykkeren.

SKAT er i løbende dialog med CSC, men det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et tidspunkt for, hvornår problemerne er løst. SKAT vil løbende sørge for opdaterede oplysninger herom på skat.dk.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: tlf.: 72 22 18 18