åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • fusioner - skattepligtige (C.D.5.1.)
  • fusioner - skattefrie (C.D.5.2.)
  • fusion og omdannelse af kooperative virksomheder mv. - skattefrie (C.D.5.3.)
  • fusion med udenlandske selskaber (C.D.5.4.).