FUL § 14 h beskriver den skattemæssige behandling, hvis den selvejende fond Værdipapircentralen omdannes til et aktieselskab. Værdipapircentralen blev med virkning fra 1. januar 2000 omdannet til et aktieselskab og har siden lov nr. 426 af 06.06.2005 skatteretligt været omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 om aktieselskaber. Samtidig blev den særlige bestemmelse om Værdipapircentralen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2c ophævet.

Værdipapircentralen A/S skiftede med virkning fra den 16. marts 2009 navn til VP Securities A/S. Selskabet ejes i dag af banker, fondsmæglerselskaber, obligationsudstedende selskaber og Danmarks Nationalbank. FUL § 14 h inklusive henvisningen i FUL § 14 h, stk. 1 til SEL § 1, stk. 1, nr. 2c om Værdipapircentralen er derfor kun af historisk interesse.