FUL § 14 j beskriver den skattemæssige behandling, når Post Danmark omdannes til aktieselskab. Post Danmark blev omdannet til aktieselskab ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 og blev herefter omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

FUL § 14 j inklusive henvisningen i FUL § 14 j, stk. 1 til SEL § 1, stk. 1, nr. 2b om Post Danmark, er derfor kun af historisk interesse. SEL § 1, stk. 1, nr. 2b blev ligeledes ophævet ved lov nr. 409 af 6. juni 2002, hvorfor der nu henvises til en ikke eksisterende bestemmelse.