FUL § 14 k beskriver den skattemæssige behandling, hvis den selvejende fond Danmarks Skibskreditfond omdannes til et aktieselskab.

FUL § 14 k blev indsat ved  lov nr. 387 af 30. maj 2005. Formålet med bestemmelsen var at give fonden mulighed for at overdrage fondens aktiver og forpligtelser til et aktieselskab, der var ejet af fonden. FUL § 14 k skulle sikre, at denne overdragelse kunne ske med skattemæssig succession.

Med virkning fra den 1. januar 2005 blev Danmarks Skibskreditfond herefter omdannet til et aktieselskab via en fusion med et helejet datterselskab, der så blev det fortsættende selskab. Datterselskabet, Danmarks Skibskredit A/S, indtrådte ved omdannelsen i alle Danmarks Skibskreditfonds aftaler via en såkaldt universalsuccession. Danmarks Skibskredit A/S er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 om aktieselskaber. Ved lov nr. 387 af 30. maj 2005 blev "Danmarks Skibskreditfond" derfor fjernet fra SEL § 1, stk. 1, nr. 5b.

FUL § 14 k inklusive henvisningen i FUL § 14 k, stk. 1 til den ikke eksisterende ordlyd i SEL § 1, stk. 1, nr. 5b om "Danmarks Skibskreditfond" er derfor kun af historisk interesse.