åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Generelt om fusion med/mellem udenlandske selskaber - FUL § 15, stk. 1 (C.D.5.4.1)  
  • Ophør af udenlandske aktie- og anpartsselskaber samt EU-selskaber ved fusion med et dansk selskab - FUL § 15, stk. 2 (C.D.5.4.2)
  • Fusion af udenlandske EU-selskaber - FUL § 15, stk. 3 (C.D.5.4.3)
  • Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk EU/EØS-selskab - FUL § 15, stk. 4 (C.D.5.4.4)
  • Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk selskab i et ikke-EU land eller et selskab, der ikke er et "selskab i en medlemsstat" - FUL § 15, stk. 5 (C.D.5.4.5)
  • Fusion uden for fusionsskattedirektivet af udenlandske selskaber med danske aktionærer - FUL § 15, stk. 6 (C.D.5.4.6).

Se også

Afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.