åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.7.2 Spaltning uden tilladelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse anvendes.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregler ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.1)
  • Undtagelser ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.2)
  • Oplysningsskema og oplysningspligt ved spaltning uden tilladelse (C.D.7.2.3).

Se også

Se også afsnit C.I.4 om den internationale omgåelsesklausul.