åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.6.3 Aktieombytning med tilladelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige tilfælde af succession på aktionærsiden, hvor et selskab helt eller delvist erhverver kapitalen i et andet selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til skattefri aktieombytning (C.D.6.3.1)
  • Hvem kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning? (C.D.6.3.2)
  • Objektive betingelser for en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.3)
  • Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.4)
  • Frister for at gennemføre aktieombytning (C.D.6.3.5)
  • Anmeldelse af ændrede vilkår - bortfald af tilladelse (C.D.6.3.6)
  • Massetilladelser (C.D.6.3.7)
  • Virkninger af en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.8)
  • Ansøgning og klageadgang (C.D.6.3.9).

Se også

Se afsnit C.D.7.4 om det objektiverede regelsæt om skattefri aktieombytning uden tilladelse.