Dato for udgivelse
11 May 2011 09:38
Resumé

SKAT gennemfører nu danmarkshistoriens største målrettede indberetning af dårlige betalere til RKI.


"Virksomheden registreres i RKI, hvis der ikke sker betaling eller træffes en aftale inden fristens udløb."  Sådan kommer brevet fra SKAT til virksomheder med gæld til det offentlige til at lyde. Også selv om det er mindre beløb, der skyldes.

- Vi ved, at truslen om at komme i RKI kan få en del virksomheder til at betale det, de skylder, så derfor vil vi fremover bruge RKI helt systematisk, forklarer tovholder i SKAT Dorte Bachmann.

Siden den 1. april 2011 har SKAT systematisk registreret dårlige betalere i RKI - skyldnerregistret hos Experian.

- Vi gør det her for at bremse de dårlige betaleres ophobning af gæld hos SKAT. Samtidig medvirker det til at forbedre konkurrenceforholdene for virksomheder, som har orden i tingene, da de dårlige betaleres mulighed for brug af tag-selv-kredit nu minimeres, siger Dorte Bachmann.  

SKAT har også tidligere brugt muligheden for at registrere i RKI, men det er hidtil sket som led i en individuel sagsbehandling. Fremover vil der helt systematisk blive sendt varsel om registrering i RKI til virksomheder, hvor virksomheden og/eller ejeren skylder staten mindst 7.500 kr. Bliver pengene ikke betalt inden 28 dage, registrerer SKAT virksomheden hos RKI.

Indtil videre er der udsendt 28.000 rykkerbreve, og cirka 10.000 virksomheder har betalt deres gæld eller indgået en betalingsaftale, efter de har modtaget brevene. De virksomheder, som ikke har betalt eller indgået betalingsaftale, vil nu modtage et varsel om indberetning til RKI.  

SKAT regner med at sende 80.000 rykkerbreve til virksomheder i år med henblik på indberetning til RKI.

Læs mere om inddrivelse og de nye vilkår for virksomheder med restance på skat.dk/inddrivelse.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Dorte Bachmann tlf. 72 38 60 49 eller SKATs pressetelefon 72 37 09 00.
Virksomheder 72 22 18 18.