Figur, der illustrerer reglerne for beskatning af selskabers gevinst og tab på fordringer.

Reglerne beskrives i afsnit (C.B.1.3.3.2 - C.B.1.3.3.5 og C.B.1.6).

Visning af billede: Image1