Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradragsret for tab på fordringer på koncernforbundne selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Udgangspunktet - intet fradrag for tab på fordringer på koncernforbundne selskaber (C.B.1.3.3.3.1)
  • Undtagelsesvis fradrag for tab på fordringer på koncernforbundne selskaber (C.B.1.3.3.3.2)
  • Koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2 (C.B.1.3.3.3.3).

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.4.3 Gevinst på koncernintern gæld - KGL § 8.