Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Figur med reglerne for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på gæld (C.B.1.3.4.1)
  • Reglen for beskatning af selskabers mv. gevinst og tab på gæld - KGL § 6 (C.B.1.3.4.2)
  • Gevinst på koncernintern gæld - KGL § 8 (C.B.1.3.4.3)
  • Gevinst på gæld som følge af akkord eller gældssanering - KGL § 24 (C.B.1.3.4.4)
  • Gevinster på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A (C.B.1.3.4.5)
  • Begrænsninger for selskabers adgang til at fradrage tab på gæld i KGL § 7 (C.B.1.3.4.6).

Se også

  • C.B.1.1 om kursgevinstlovens systematik og baggrund
  • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der er omfattet af kursgevinstloven
  • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
  • C.B.1.8 om finansielle kontrakter.