Gevinst på gæld som følge af akkord eller gældssanering er ikke skattepligtig, når gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen. Se KGL § 24.

Reglen gælder for selskaber mv., personer og dødsboer.

Se afsnit C.B.1.5 om de skattemæssige konsekvenser ved gevinst på gæld som følge af tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering.