åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.8 Finansielle kontrakter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Afsnittet indeholder:

  • Overordnede principper for beskatningen af finansielle kontrakter (C.B.1.8.1)
  • Strukturerede fordringer (C.B.1.8.2)
  • Kontrakter, der ikke beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter (C.B.1.8.3)
  • Begrænsninger i adgangen til fradrag for tab på kontrakter (C.B.1.8.4)
  • Opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter (C.B.1.8.5).