Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personer beskattes af deres fordringer og finansielle kontrakter, når skattepligten til Danmark ophører.

Afsnittet indeholder

 • Overordnede principper for fraflytterbeskatning af fordringer og kontrakter (C.B.1.9.2.1)
 • Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterskat i kursgevinstloven? (C.B.1.9.2.2)
 • Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning? (C.B.1.9.2.3)
 • Hvornår beskattes personer ved fraflytning? (C.B.1.9.2.4)
 • Gevinst og tab ved fraflytning (C.B.1.9.2.5)
 • Henstand med betaling af skatten (C.B.1.9.2.6)
 • Beholdningsoversigt (C.B.1.9.2.7)
 • Henstandssaldo (C.B.1.9.2.8)
 • Personen bliver igen skattepligtig til Danmark (C.B.1.9.2.9).

Se også

 • Afsnit C.B.1.4.1 om kredsen af skattepligtige
 • Afsnit C.B.1.4.2 om gevinst og tab på fordringer
 • Afsnit C.B.1.4.3 om gevinst og tab på gæld
 • Afsnit C.B.1.8 om finansielle kontrakter
 • Afsnit C.D.1.5 om skattepligtens ophør.