Indhold

Dette afsnit handler om beskatning gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.

Afsnittet indeholder:

 • Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2.1)
 • Personers afståelse af almindelige aktier og medarbejderaktier (C.B.2.2)
 • Selskabers afståelse af aktier (C.B.2.3)
 • Næringsaktier (C.B.2.4)
 • Tegningsretter og aktieretter (C.B.2.5)
 • Aktier/andelsbeviser med boligret - andelsboliger/andelslejligheder/aktielejligheder (C.B.2.6)
 • Aktier, ejet af kapitalfondspartnere (C.B.2.7)
 • Andelsbeviser (C.B.2.8)
 • Nedsættelse af anskaffelsessummen (C.B.2.9)
 • Beskatning ved likvidation, nedsættelse af kapitalen, og salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber (C.B.2.10)
 • Finansielle kontrakter vedrørende aktier (C.B.2.11)
 • Nedsættelse af anskaffelsessummen som følge af visse skattefri udlodninger i 1996 og 1997 (C.B.2.12)
 • Overdragelse med succession (C.B.2.13)
 • Tilflytning og fraflytning (C.B.2.14)
 • Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde) (C.B.2.15)
 • Erstatninger (C.B.2.16)
 • Oversigt over kursværdier den 19. maj 1993 (C.B.2.17)

Se også

Se også

 • Afsnit C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.
 • Afsnit C.B.4 Beskatning af udbytter og tab samt udlodninger fra investeringsforeninger
 • Afsnit C.B.5 Aktiesparekontoloven
 • Afsnit C.B.6 Investorfradragsloven.