Betegnelsen for deltagernes andelsret i et aktieselskab.

I denne vejledning vil begrebet aktie ofte blive anvendt i en bredere betydning, så begrebet også dækker andre værdipapirer, der beskattes på samme måde som aktier. Fx anparter.

Se også

►Se også afsnit C.B.2.1.3.1 Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven.◄