Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelsesmetoder ved opgørelse af gevinst og tab på aktier.

►Afsnittet gælder ikke for aktier, der er placeret på en aktiesparekonto. Se afsnit C.B.5.◄

Afsnittet indeholder:

  • Hvilken aktie anses for afstået? (C.B.2.1.7.1)
  • Realisationsprincippet eller lagerprincippet? (C.B.2.1.7.2)
  • Aktie-for-aktie-metoden eller gennemsnitsmetoden (C.B.2.1.7.3)
  • Begrænsning af tabsfradrag som følge af skattefrit udbytte (C.B.2.1.7.4)