Almindelige aktier defineres som aktier, der ikke er omfattet af reglerne i ABL kapitel 4 og 5.

De aktier, som ikke er omfattet af definitionen af almindelige aktier, men omfattet af reglerne i ABL kapitel 4 og 5, er,

  • visse tegningsretter omfattet af ABL § 16
  • næringsaktier omfattet af ABL § 17
  • aktier ejet af kapitalfondspartnere omfattet af ABL § 17 A
  • andelsbeviser eller andele i andelsforeninger omfattet af ABL § 18
  • aktier og investeringsforeningsbeviser mv. udstedt af et investeringsselskab omfattet af ABL § 19
  • investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger omfattet af ABL § 21
  • investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger omfattet af ABL § 22.