Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelsen af personers og dødsboers gevinster på almindelige aktier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Personer og dødsboer skal medregne gevinst ved afståelse af almindelige aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 12.

Bemærk

Reglen gælder uanset ejertid, uanset aktiebeholdningens størrelse og uanset om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked.

Se endvidere afsnit C.B.2.1.7.

Beskatning som aktieindkomst

Gevinsten medregnes til aktieindkomsten. Se PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4.