Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelsen af personers og dødsboers gevinster på almindelige aktier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Personer og dødsboer skal medregne gevinst ved afståelse af almindelige aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 12.

Bemærk

Reglen gælder uanset ejertid, uanset aktiebeholdningens størrelse og uanset om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked.

Beskatning som aktieindkomst

Gevinsten medregnes til aktieindkomsten. Se PSL § 4 a stk. 1 nr. 4.