Indhold

Dette afsnit beskriver de overgangsregler, der blev indsat i den "nye" aktieavancebeskatningslov, der har virkning for salg af aktier, der sker den 1. januar 2006 eller senere. 

Afsnittet beskriver også de regler, der er videreført fra den tidligere aktieavancebeskatningslov, og som fortsat gælder som overgangsregler for aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006.

Afsnittet indeholder:

  • Børsnoterede aktier under 100.000 kr.s grænsen, erhvervet før den 1. januar 2006 (C.B.2.2.3.1.1)
  • Børsnoterede aktier, hvor der er tildelt syntetisk indgangsværdi (C.B.2.2.3.1.2)
  • Uudnyttet tab på børsnoterede aktier, solgt før den 1. januar 2006 (C.B.2.2.3.1.3)
  • Uudnyttet tab på unoterede aktier, solgt før den 1. januar 2006 (C.B.2.2.3.1.4).