Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personers og selskabers aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven skal beskattes, når den pågældende aktionær har aktier i et selskab som likvideres, eller hvor kapitalen i selskabet nedsættes, og hvis aktionæren sælger aktier tilbage til det udstedende selskab og visse datterselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Likvidationsudlodninger (C.B.2.10.1)
  • Udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen (C.B.2.10.2)
  • Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber (C.B.2.10.3).