Indhold

I dette afsnit beskrives muligheden for at få henstand med den skat, som beregnes på aktier, når en person fraflytter, hvad personen skal foretage sig i den forbindelse og hvornår der skal betales af på henstanden. 

Afsnittet indeholder: