Indhold

Afsnittet beskriver hvad en henstandssaldo er og hvornår der skal betales af på henstandssaldoen.

Afsnittet indeholder: