Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionen på svovl.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Svovl
  • Definition: Svovldioxid (SO2).

Se også

Se afsnit E.A.7.11.4 om varer omfattet af reglerne.

Definition: Svovl

Svovl er det 16. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol S.

Fossile brændsler indeholder en vis mængde svovl. Det samme gør fx også halm og affald.

Definition: Svovldioxid (SO2)

Svovldioxid (SO2) er en farveløs gas, der overvejende dannes ved forbrænding af svovlholdige brændsler, fx fuelolie og kul, og som udledes til luften.

Svovldioxid opløses i den atmosfæriske luft og i det vand, som luften/skyerne indeholder. Svovldioxid omdannes desuden til svovlsyre.