Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på svovl og svovldioxid (SO2) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

For 2022 ►og 2023◄ gælder nedenstående satser:

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart 

 

2022

►2023◄

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

24,2

24,6

Se SVOVLAL § 2 , stk. 1. 

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften 

Vareart

 

2022

►2023◄

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

12,1

12,3

Se SVOVLAL § 2, stk. 2.

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Hvis registrerede virksomheder, som bruger varer omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14 (halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel og affald) med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke måler den samlede mængde svovl udledt til luften, skal afgiften opgøres ud fra virksomhedens forbrug af disse varer, se nedenstående oversigt.

Vareart 

 

2022

►2023◄

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

48,6

49,3

Halm 

kr./ton 

27,9

28,3

Affald 

kr./ton 

11,0

11,1

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Virksomheder, der ikke køber træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald, men kun bruger egne varer (eget træaffald og lignende), som fx møbelfabrikker, kan beregne afgiften på grundlag af nyttiggjort varme eller elproduktion, se nedenstående oversigt.

Vareart

 

2022

►2023◄

Forbrug af eget træaffald o.lign. 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

85,4

86,6

Se SVOVLAL § 2 , stk. 4. 

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart

 

2017

2018

2019

2020

2021

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

23,3

23,4

23,7

23,9

24,2

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

Vareart

 

2017

2018

2019

2020

2021

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

11,7

11,7

11,9

12,0

12,1

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

46,7

47,0

47,5

48,0

48,4

Halm 

kr./ton 

26,9

27,0

27,3

27,6

27,8

Affald 

kr./ton 

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Vareart

 

2017

2018

2019

2020

2021

Forbrug af eget træaffald og lignende 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

82,1

82,5

83,5

84,3

85,1