Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne på svovl og svovldioxid (SO2) og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

I perioden 2021 ►og 2022◄ gælder nedenstående satser:

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart 

 

2021

2022

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

24,2

►24,2◄

Se SVOVLAL § 2, stk. 1

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

 

Vareart

 

2021

2022

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

12,1

►12,1◄

Se SVOVLAL § 2, stk. 2.

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Hvis registrerede virksomheder, som bruger varer omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14 (halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel og affald) med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke måler den samlede mængde svovl udledt til luften, skal afgiften opgøres ud fra virksomhedens forbrug af disse varer, se nedenstående oversigt.

Vareart 

 

2021

2022

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

48,4

►48,6◄

Halm 

kr./ton 

27,8

►27,9◄

Affald 

kr./ton 

10,9

►11,0◄

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Virksomheder, der ikke køber træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald, men kun bruger egne varer (eget træaffald og lignende), som fx møbelfabrikker, kan beregne afgiften på grundlag af nyttiggjort varme eller elproduktion, se nedenstående oversigt.

Vareart

 

2021

2022

Forbrug af eget træaffald o.lign. 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

85,1

►85,4◄

Se SVOVLAL § 2, stk. 4

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler

Vareart

 

2016

2017

2018

2019

2020

Svovl i afgiftspligtige brændsler

kr./kg

23,2

23,3

23,4

23,7

23,9

Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften

Vareart

 

2016

2017

2018

2019

2020

Svovldioxid udledt til luften 

kr./kg 

11,6

11,7

11,7

11,9

12,0

Afgiftssatser for træpiller med svovlholdigt bindemiddel, halm og affald

Vareart 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 

kr./ton 

46,5

46,7

47,0

47,5

48,0

Halm 

kr./ton 

26,7

26,9

27,0

27,3

27,6

Affald 

kr./ton 

10,5

10,5

10,6

10,7

10,8

Afgiftssats for forbrug af eget træaffald og lignende

Vareart

 

2016

2017

2018

2019

2020

Forbrug af eget træaffald og lignende 

øre/GJ nyttiggjort varme eller produceret el   

81,6

82,1

82,5

83,5

84,3