Opgørelse og afregning af afgift

Afgiften forfalder ved varernes indførsel/modtagelse her i landet. Varemodtagere skal dog kun opgøre mængden og betale afgift en gang om måneden.

Se SVOVAL § 18.

Opgørelsen skal omfatte alle varer, der er tilført virksomheden i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal betales.

Virksomheder skal angive og indbetale afgiften digitalt til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv på https://www.skat.dk/.

Se også

  •  E.A.7.11.6 om afgiftens størrelse og beregning
  •  A.B.4.4 om angivelse og afregning af afgifter.